ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συνήθως οι επιχειρήσεις έχουν ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές που θέλουν πρόσβαση στους πελάτες τους, στις πωλήσεις τους, στα δεδομένα τους. Ανταγωνιστές που οι ίδιες οι επιχειρήσεις ξέρουν ότι υπάρχουν κάπου εκεί έξω στο ‘παζάρι’ και για αυτό, προστατεύονται όσο μπορούν λαμβάνοντας διάφορα μέτρα και προφυλάξεις.

Τι γίνετε όμως όταν ο ανταγωνιστής δεν είναι και τόσο φανερός; Τι γίνετε όταν μπορείτε να δείτε τον ανταγωνιστή που βρίσκετε εκτός της επιχείρησης σας αλλά δεν βλέπετε τον ‘ανταγωνιστή’ που βρίσκετε μέσα στην επιχείρηση σας;

Ένα τέτοιο φαινόμενο δεν μπορεί απλά να κατηγοριοποιηθεί σαν ανταγωνιστής: είναι εχθρός. Και είναι από τα πιο επικίνδυνα είδη εχθρού γιατί βρίσκετε μέσα στην επιχείρηση σας, δίπλα από το γραφείο σας, προσποιείτε τον φίλο, τον συνεργάτη. Έχει ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες, αριθμούς, τιμολόγια, άτομα, συνεργάτες, τράπεζες και τόσα άλλα.

Εσωτερικός εχθρός μπορεί να είναι ένας συνεταίρος ή υπάλληλος σας που σκέπτεται να δημιουργήσει μια άλλη επιχείρηση και να τραβήξει μαζί του πελάτες σας, ένας λογιστής που δίνει πληροφορίες για το κόστος σας, ένας πωλητής που είναι άχρηστος και διώχνει πελάτες, ένας σύμβουλος που πουλά πληροφορίες σε ανταγωνιστές σας.

Όποιος και να είναι αυτός ο εχθρός, αν υπάρχει, μπορεί να σας προκαλέσει μεγάλη ζημιά, εκ των έσω. Το ζήτημα είναι να εντοπίσετε πιθανά κενά στην επιχείρηση σας και να τα κλείσετε αν μπορείτε, αλλιώς, να τα περιορίσετε.

Υπάρχουν 2 κατηγορίες ‘εσωτερικών εχθρών’. Η πρώτη περιλαμβάνει άτομα που βρίσκονται στο μισθολόγιο σας και μπορεί να περιλαμβάνει δυσαρεστημένους πωλητές ή προσωπικό, λογιστές με βλέψεις σε θέση σε άλλη εταιρία, συνέταιρους που ετοιμάζονται για φυγή (δική τους) η αποπομπή (δική σας), συναδέλφους διευθυντές σας με βλέψεις στη θέση σας, ακόμα και συγγενικά σας πρόσωπα. Πολλά από αυτά τα πιθανά κενά ασφαλείας μπορούν να μειωθούν, αλλά όχι να εξαλειφθούν, με διάφορους σχετικά απλούς τρόπους όπως ο διαχωρισμός των εργασιών, η τακτική και ειλικρινής επικοινωνία με το προσωπικό σας.

Η πιο επικίνδυνη όμως κατηγορία είναι αυτή που δεν βρίσκετε στο μισθολόγιο σας και, με τον ένα η άλλο τρόπο, έχει πρόσβαση στην επιχείρηση σας, τα δεδομένα σας, τα άτομα σας. Μερικά τρανταχτά παραδείγματα είναι οι εξωτερικοί ελεγκτές σας λόγω του συνόλου των δεδομένων σας που κατέχουν, το πολυάριθμο προσωπικό τους και τους πελάτες τους που πολύ πιθανόν να είναι ανταγωνιστές σας, προμηθευτές/συνεργάτες σας λόγω των πληροφοριών που ξέρουν για εσάς, η τράπεζα σας που ίσως θέλει να ‘καλοκρατά’ κάποιον ανταγωνιστή σας ή ακόμα και ένας εξωτερικός σύμβουλος επιχειρήσεων που θα επιχειρήσει να πωλήσει τα προβλήματα που είδε σε μια συνεργασία σας για να κλείσει τον επόμενο πελάτη του. Και εδώ όμως μπορούν να γίνουν κάποιες κινήσεις που θα μειώσουν τις πιθανότητες διαρροής αλλά και πάλι, δεν θα τις εξαλείψουν.

Πολλοί επιχειρηματίες αναγνωρίζοντας το πιθανό πρόβλημα, και προσπαθώντας να το εξαλείψουν, γίνονται παρανοϊκοί με τους συνεργάτες τους, αυταρχικοί και αγενείς με το προσωπικό τους. Αυτό όμως μπορεί να φέρει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα είτε λόγω της μεγέθυνσης κάποιου πιθανού μικρού προβλήματος είτε με την απομάκρυνση καλών συνεργατών που απλά κάνουν τη δουλειά τους. Διαρροές και εχθροί θα υπάρχουν πάντα. Να ανησυχείτε όταν δεν σας ζηλεύουν και όταν δεν σας ανταγωνίζονται.

Και αν πιστεύετε ότι δεν έχετε εχθρούς, τότε η ίδια σας η επανάπαυση είναι ήδη αρκετή.

……………………………………………

Ο Νίκος Χριστοφόρου είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων για το Συμβουλευτικό Γραφείο www.rockstar-business.com